Služby právníka

 

Služby právníka:

  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • kupní smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o úvěru
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
  • výmaz zástav a jiných omezení

 

Vždy doporučuji svým kleintům, aby využili služeb zkušeného advokáta, se kterým již mnoho let spolupracuji. Právní služby jsou plně hrazeny z přijaté provize za zprostředkování obchodu.

spolupracující advokát: Mgr. Bohuslav Kudrna

Telefon pevná linka: 517 343 568

Mobil: 603 475 595

Mail: kancelar@hotmail.com

Adresa: Dobrovského 409/1, Vyškov 682 01 (první patro)

IČ: 62123122, DIČ: CZ6603270091

 

Charakteristika: Ve své praxi dosud zrealizoval cca 800 případů převodů věcí nemovitých. Klienty zastupuje od počátku jednání až po ukončení řízení o vkladu práv vlastnických a to včetně správy prostředků na depozitním účtu ( účet advokátních úschov ).

Od roku 2000 registrován v České advokátní komoře pod č. 03348. Od roku 2000 tak vykonává samostatnou advokátní praxi. Titul magistra práv získal v roce 1996 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Služby poskytuje ve všech případech nakládání s nemovitostmi ( domy, pozemky, byty ) včetně nakládání s družstevními právy ( tzv. „prodej družstevních bytů“ ).

Dále nabízí služby i v ostatních případech nakládání s věcmi nemovitými ( zřizování služebností, reálných věcných břemen , zástavního práva apod.), dále ve spojení s vypořádáním společného jmění, s vymezováním jednotek v bytových domech, apod.