Zrušení daně z nabytí nemovitosti – vrácení již uhrazené daně.

 

 

Vážení klienti,

Jelikož vláda ČR zrušila daň z nabytí nemovitých věcí, máme pro Vás akutální informace:

Každý z vás při zápisu nemovitosti do katastru nem. obdržel dokument s názvem Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Zde se hned na první straně v prvním odstavci se píše „Vklad byl proveden dne ???

Jestliže je zde datum před 1. prosincem 2019, tak se na Vás vrácení daně nevztahuje a bohužel máte smůlu. Pokud však máte zde uvedeno datum 1. prosince 2019 a později, pak máte nárok žádat o vrácení již uhrazené daně. Samozřejmě se to netýká převodu družstevního podílu, pouze nemovitostí v osobním vlastnictví.

Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne vratitelný přeplatek, vrátí případný přeplatek finanční úřad pouze na základě podané žádosti. Žádost o vrácení přeplatku se podává v místě, kde se nachází nemovitost. Musí se jednat o podání v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu, které lze podat písemně či elektroniky (v případě písemného podání postačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem). Odkaz pro stažení žádosti ZDE.

Odkaz na pracovní dobu finančního úřadu – Vyškov.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili,  nebudou podávat daňové přiznání vůbec.

Pro některé z vás jistě dobrá zpráva, že?